Vad är signalbehandling?

Signalbehandling är processen att representera, manipulera och omvandla signaler och den information de innehåller med hjälp av matematiska metoder. Med andra ord är signalbehandling ett sätt att göra världen begriplig genom att omvandla data till information. Den är således nära besläktad med den gren av matematiken som behandlar stokastiska processer och filter. Utan signalbehandling skulle … Läs mer