Vilken kabel har vilken färg – mät och använd rätt elkabel

Det finns standardfärger för kablarna i våra hem – fas ska vara svart, noll ska vara blått och jord ska vara grönt. Men en erfaren elektriker vet att det inte alltid stämmer. Han vet att det kan ha varit en elektriker utan certifiering som gjort installationen och att kablarnas färg kanske inte motsvarar deras standardbetydelse.

Det är därför han alltid har några extra färgade kablar med sig, för säkerhets skull…Så nästa gång du anlitar en elektriker för ditt hem, se till att fråga om hans erfarenhet. Och se till att han är certifierad! På så sätt vet du att jobbet utförs av ett proffs som vet vad han gör.

När det gäller olika färger på kablar är det något jag måste informera dig om. Något som en erfaren elektriker alltid tänker på innan han eller hon påbörjar arbetet.

Det finns flera fastställda färger som måste följas, liksom en tydlig färg för fas, nollor och jord. En elektriker med erfarenhet gör däremot inga antaganden. Han förstår att det inte alltid är korrekt eftersom en elektriker utan licens kan ha utfört installationen.

Innan man antar att en viss färg är en viss kabel måste man därför alltid testa och mäta vilken kabel som är vilken.

Välj rätt färg på kablarna
Välj rätt färg på kablarna

Vilken färg ska det vara på kablarna? Vilken kabel har vilken färg?

Följande är de typiska färgkoderna för elkablar i lågspänningsinstallationer (t.ex. 230 V i ett hem).

Färg kabelBeskrivning
Blå”Nolla” ska vara blå, alternativt nummermärkt med blå markering i båda ändarna. Tändtråd får vara blå i utanpåliggande installationer mellan kopplingsdosa och omkopplare om det inte behövs någon nolla.
BrunPrimärt fas ett. Kan vara tändtråd i installationer utförda mellan 1970-2002.
GråFas tre eller tändtråd.
GrönTändtråd. Får inte användas eftersom den kan förväxlas med grön/gul.
Grön/GulFår bara användas till skyddsjord.
Grön/Gul med blå tejpPEN-Ledare (kombinerad nolla och jord).
GulTändtråd. Får inte användas då den kan förväxlas med grön/gul.
OrangeTändtråd. Orange används i skåp för extern spänning som inte bryts av huvudbrytaren. I skåp bör man undvika att använda orange som tändtråd, till exempel från timers.
RödGammal jordstandard, men kan även vara tändtråd i installationer utförda innan 1970-talet och bör undvikas.
SvartPrimärt tändtråd eller fas två. Kan däremot vara nolla i installationer gjorda före 1970.
ViolettTändtråd
VitTändtråd, men även fas i installationer utförda innan 1970-talet. Kan vara nolla i äldre installationer.

Vilket är den bästa metoden för att mäta vilken kabel som är vilken?

Låt oss vara tydliga på förhand: om du är osäker, ring ett proffs. Ett felaktigt installerat uttag eller en felaktigt installerad lampa kan nämligen äventyra din och din familjs säkerhet.

Du behöver en voltmätare eller multimeter för att avgöra vilken färg som är vilken och mäta den. Jämför sedan ledningarna för att ta reda på vilken som är vilken.

Detta gör du genom att placera testpinnarna mot ledarna på multimeteret. Ställ först in multimetern att avläsa Volt. När du ansluter de två ledarna till varandra och multimeteret visar 0, kan du vara säker på att den återstående ledaren är fasad. När du mäter mellan fas och noll kommer 230 volt att genereras, och med hjälp av uteslutningsmetoden kan du avgöra vilken som är jorden.

  • Nolla och Jord 0 Volt
  • Fas och Nolla – 230 Volt
  • Fas och Jord – 230 Volt

Gör detta enkla test varje gång du ansluter något till ett eluttag eller en lampa. Så nästa gång du tar kopplar något, mät först vilken kabel som är vilken kabel. Detta är lika viktigt om du ska installera elkabel utomhus som inomhus.

Frågor och svar om färg och elkablar

Vad betyder de olika färgerna på elkablar?

Det finns flera fastställda färger som måste följas, liksom en tydlig färg för fas, nollor och jord. En erfaren elektriker förstår att det inte alltid är korrekt eftersom en obehörig elektriker kan ha utfört installationen

Innan man antar att en viss färg är en viss kabel måste man därför alltid testa och mäta vilken kabel som är vilken.

Blå för nolla, gul/grön = jord, en färg för obruten fas – samma i hela huset, denna blir vanligtvis brun vid nyinstallation. Kan väljas på olika sätt för tillägg i äldre hus. Grå, svart och vit är de återstående färgerna som fritt kan användas för tänd- och mellanledningar. L1 = brun, L2 = svart, L3 = grå (eller vit) för trefas)

Vilken färg har elkablar?

Standardfärgerna för elkablar i lågspänningsinstallationer är svart, blått och grönt. En erfaren elektriker vet dock att dessa färger inte alltid är korrekta, eftersom en icke licensierad elektriker kan ha utfört installationen. Innan man antar att en viss färg är en viss kabel måste man därför alltid testa och mäta vilken kabel som är vilken.

Vilka färger på sladdar är plus och minus?

Grön/gul brukar ofta vara jord. Svart brukar vanligtvis vara noll/minus. Röd är främst plus. Blå, brun, vit osv är alla fas(er).

Vilken färg har Skyddsledaren i en 3 ledad jordad elkabel?

Skyddsledaren är grön och gul. Syftet är att skydda människor från elektriska stötar. Om någon skulle röra vid den spänningsförande ledningen skulle kretsen slutas och personen skulle få en stöt. Skyddsledaren avbryter kretsen innan någon ström kan nå personen.

Vilken färg på nolla?

Det finns tre ledare i ett typiskt jordat uttag: gulgrön skyddsjord, blå neutral tråd (nollan) och svart fasledare. De två ledarna i ett ojordat uttag är svart fas och blå neutral (nolla).

Vilken färg har en jordad kabel?

En jordad lampa har tre olika färgade ledningar:

  • Gul/grön sladd: Detta är den jordade sladden, som är dubbelisolerad och fungerar som en skyddsledning för att förhindra elektriska stötar och/eller brand.
  • Brun sladd: En plussladd är en sladd som har ström, och det har den här sladden. Strömmen går till prylen via den här sladden; det finns alltid spänning i den här sladden; 
  • Blå sladd: Detta är den negativa kabeln, som inte har någon spänning och bara laddar ur sladden. Detta är minus- eller nollkabeln.

Vad betyder blå kabel?

Den vita ledaren är ofta en brytare i äldre versioner, medan den blå ledaren vanligtvis är noll (neutral) och den svarta ledaren vanligtvis är fas. Fas är nu brun i den senaste standarden. Den vita ledaren är ofta en brytare, dvs. en ledare från en brytare (fas till brytaren, brytare från brytaren).

Färg på kablar

10

Information

10.0/10

Lämna en kommentar