Kostnad och pris för badrumsrenovering – med guide och tips

När det gäller att renovera ditt badrum finns det några olika saker som du måste ta hänsyn till. Hur mycket har du råd att spendera? Vilken typ av utseende vill du ha?

Och vad behöver göras för att få badrummet att leva upp till kraven? I den här artikeln ska vi ta en titt på vad det kostar att renovera ett badrum, samt ge några tips på hur du kan hålla kostnaderna nere utan att kompromissa med kvaliteten. Då sätter vi igång!

När man renoverar ett badrum är kostnaden alltid en faktor att ta hänsyn till. Det är dock viktigt att hitta en balans mellan kostnad och omfattning. Ett litet badrum kan renoveras relativt billigt, medan ett stort badrum kräver en större investering.

Dessutom bör man också ta hänsyn till materialets och hantverkets standard. Det är möjligt att komma undan med material av lägre kvalitet i ett litet badrum, men i ett stort badrum är det värt att investera i inventarier av högre kvalitet.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer är det möjligt att renovera ett badrum med en budget utan att kompromissa med kvaliteten eller visionen.

Här kommer vi bland annat gå igenom:

 • Pris för badrumsrenovering, per kvadratmeter
 • Kostnaden för att renovera ett badrum på 8 kvadratmeter
 • Arbetskostnad för hantverkare vid badrumsrenovering
 • Enkel materialguide

Pris för hantverkare vid badrumsrenovering

Om du planerar en badrumsrenovering är en av dina första frågor förmodligen ”hur mycket kommer det här att kosta?” Svaret är tyvärr inte så enkelt.

Kostnad för att renovera badrum
Kostnad för att renovera badrum

Det finns många faktorer som kan påverka priset på en badrumsrenovering, från projektets storlek och omfattning till vilka material du väljer och vilken typ av entreprenör du anlitar. Det finns dock några allmänna riktlinjer som du kan använda för att få en uppfattning om hur mycket din badrumsrenovering kommer att kosta. Ta först en titt på ditt befintliga badrums storlek och skick.

Om det är ett litet utrymme och du planerar att göra stora förändringar, som att lägga till eller flytta armaturer, kan du räkna med att betala i den högre änden av skalan. Om du arbetar med ett större utrymme eller bara uppdaterar ytskikt och armaturer kommer du troligen att få en lägre prislapp.

Därefter bör du överväga vilken typ av material du vill använda. Lyxiga material som marmor och skräddarsydda skåp kommer naturligtvis att kosta mer än enkla kakel- och laminatbänkskivor. Det finns dock sätt att få utseendet på högklassiga material till en lägre kostnad genom att använda alternativ som väggpaneler för marmor eller genom att förnya befintliga skåp i stället för att köpa nya.

Slutligen bör du tänka på vem som ska utföra arbetet. Om du planerar att anlita en professionell entreprenör tar de vanligtvis betalt per timme eller erbjuder ett fast pris för projektet. Om du är händig med verktyg och känner dig bekväm med att göra en del av arbetet själv kan du spara pengar genom att göra det själv eller anlita enskilda hantverkare (som rörmokare eller elektriker) vid behov.

Ha dessa faktorer i åtanke när du börjar planera din badrumsrenovering så att du kan skapa en budget som fungerar för dig.

En badrumsrenovering är ett stort arbete som kräver kompetensen hos flera olika yrkesmän. Från rörmokare till plattsättare, elektriker till målare – det är många personer som är inblandade i skapandet av ditt drömbadrum!

Därför kan det vara knepigt att beräkna ett timpris för en badrumshantverkare. Istället prissätts de flesta badrumsrenoveringar på en kostnad per kvadratmeter. Det innebär att priset varierar beroende på hur stort ditt badrum är och hur omfattande arbetet är.

Detta kan dock vara en nyttig vägledning när du budgeterar för ditt nya badrum! Så om du planerar en renovering, se till att be din entreprenör om ett kostnadsförslag per kvadratmeter.

Kostnad för badrumsrenovering per kvadratmeter

Om du planerar att renovera ditt badrum är en av de första frågorna du behöver svara på hur mycket det kommer att kosta. Kostnaden för en badrumsrenovering kan variera kraftigt, beroende på rummets storlek och omfattningen av det arbete som behöver göras.

Det finns dock några allmänna riktlinjer som kan hjälpa dig att få en uppfattning om vad du kan förvänta dig.

Räkna ut pris och kostnad för att renovera badrum
Räkna ut pris och kostnad för att renovera badrum

Till exempel ligger materialkostnaden för en badrumsrenovering vanligtvis i intervallet 3,500-6,000 kronor per kvadratmeter. Denna siffra omfattar allt från rör och fogmassa till toaletter och handfat. På samma sätt kan arbetskostnaden för en badrumsrenovering ligga mellan 1,700 kronor och 2,800 kronor per kvadratmeter.

Dessa siffror är endast avsedda att ge en grov uppskattning; för en exakt offert är det bäst att rådgöra med en professionell entreprenör.

När det gäller badrumsrenoveringar kan materialkostnaderna variera mycket beroende på vad du väljer. För ett badrum av mer standardkvalitet kan du räkna med att spendera mellan 6,000 och 11,000 SEK/m2.

Om du vill ha ett lyxigare badrum med inredning från exklusiva märken kan du räkna med 11,000-22,000 SEK/m2. Det finns naturligtvis sätt att spara pengar på din badrumsrenovering.

Du kan till exempel välja att köpa en del av materialen själv och överlåta resten till hantverkarna. Många hantverkare har rabatter på kakel, så det är värt att kontrollera deras priser innan du köper någon annanstans.

Genom att göra lite efterforskningar och shoppa runt kan du hitta sätt att hålla nere kostnaderna för din badrumsrenovering.

Beräkna antal kvadratmeter i ett rum

För att beräkna kvadratmeterna i ett rum måste du känna till rummets längd och bredd. När du har dessa mått kan du multiplicera dem för att få fram kvadratmetermåttet.

Om ett rum till exempel är 10 meter långt och 10 meter brett blir kvadratmetermåttet 100 (10 x 10). Tänk på att 1 kvadratmeter är lika med 1 meter gånger 1 meter.

Om du har ett rum som är 2 meter gånger 2 meter är kvadratmetermåttet därför 4 (2 x 2). Så när du beräknar kvadratmeter multiplicerar du helt enkelt rummets längd och bredd tillsammans.

Mäta med laseravståndsmätare

Laseravståndsmätare är ett snabbt och enkelt sätt att beräkna antalet kvadratmeter i ett rum. Det är bara att rikta lasern mot ett hörn av rummet och trycka på knappen för att få en omedelbar avläsning.

De flesta mätare ger också en kumulativ avläsning, så att du kan hålla reda på den totala ytan när du rör dig i rummet.

Priserna för laseravståndsmätare börjar på cirka 500 kronor, vilket gör dem till ett prisvärt alternativ för alla som behöver göra regelbundna mätningar.

Snedtak

Om du har ett snedtak finns det några saker du måste ta hänsyn till när du mäter din golvyta. För det första måste hela golvet ha en takhöjd på minst 190 cm för att kunna mätas.

För det andra, om golvet har ett snedtak måste takhöjden vara minst 190 cm i ett utrymme som är minst 60 cm brett. Skiljeväggar ska inte beaktas. Du skulle mäta hela golvytan där takhöjden är minst 190 cm.

Om det finns ytterligare golvyta utanför denna linje kan du fortsätta att mäta, men inte mer än ytterligare 60 cm åt varje håll. Snedtak kan ge intressanta och unika hem, och det är viktigt att se till att du mäter golvytan noggrant så att du kan få en korrekt bedömning av ditt hems värde.

Beräkna kostnaden för 8 kvm badrumsrenovering, material + arbete, inkl. ROT-avdrag

Detta är ett exempel på hur mycket det kostar att renovera ett badrum på 8 kvadratmeter. Kostnaden inkluderar material och arbete, men inte kostnaden för eventuella tillstånd som kan behövas.

Om vi antar att vi ska renovera badrummet på 8 kvadratmeter, att vi lägger ut allt arbete på ett badrumsföretag och att vi använder material/badrumsbeslag av normal svensk kvalitet – då skulle kostnaderna kunna se ut ungefär så här: 

 • Inredning & material: 60,000 kr (7,500 kr*8 kvm)
 • Arbetskostnaden innan ROT-avdrag: 104,000 kr (13,000 kr*8 kvm)
 • ROT-avdrag (30% arbetskostnaden): -31,200 kr (104,000 kr x 30%)
 • Resekostnad hantverkare: 7,000 kr
 • Total kostnad badrumsrenovering 8 m2: 139,000 kr (60,000 kr + 104,000 kr – 31,200 kr + 7,000 kr)

Detta var endast ett exempel på hur mycket en badrumsrenovering kan kosta. Alla badrum är olika, så kostnaden för en renovering kan skilja sig åt beroende på vilka förutsättningar och lösningar som väljs.

För att få en uppfattning om hur mycket din badrumsrenovering kommer att kosta ska du få offerter från minst tre eller fyra entreprenörer och jämföra deras uppskattningar. Du kommer att kunna se direkt om något av dem skiljer sig avsevärt från de andra.

Enkel materialguide för att renovera badrum

Om du vill renovera ditt badrum finns här några material att tänka på. Kakel och kakelfogmassa ses ofta som de bästa alternativen för ett våtrum.

De ser lyxiga ut och är också mycket funktionella. Gamla tiders våtrumstapeter kanske inte såg så bra ut, men de var mycket praktiska. Dagens våtrumstapeter är både vackra och funktionella och finns i många olika former och färger. Den tillverkas också numera med hjälp av olika metoder, vilket gör den ännu mer hållbar.

Numera installeras våtrumsmattor och väggplatsmattor vanligen med den så kallade H-metoden. Med denna metod installeras mattan horisontellt och ”lindas” runt rummet. Det innebär att det bara finns en enda skarv.

Genom att arbeta med H-metoden innebär att installatören inte behöver svetsa plastmattan och inte kommer i kontakt med obehagliga svetsrökar.

H-metoden medför också en mindre materialspill samt kortare installationstid.

Vad är tätskikt och hur mycket kostar tätskikt till badrum?

När det gäller att skydda ditt hem från vattenskador är vattentätning och val av tätskikt ett viktigt steg. Genom att vattentäta golv och väggar i badrum och andra våtutrymmen kan du hjälpa till att förhindra att fukt sipprar in och orsakar problem.

Tätskikt och vattentätning innebär att man applicerar ett tätningsmedel på ytor som sannolikt kommer i kontakt med vatten. Detta kan bidra till att skapa en barriär som håller fukt ute och förhindrar att den orsakar skador.

Förutom att skydda ytor från vattenskador kan vattentätning med tätskikt också bidra till att förhindra tillväxt av mögel och mjöldagg. Som ett resultat av detta är vattentätning en viktig del av skyddet av ditt hem från fuktens potentiella skadliga effekter.

Det vattentäta tätskiktet i ett badrum är en viktig del av rummets utformning. Detta tätskikt är utformat för att skydda mot vatten i både ång- och vätskefasen och fungerar som en skyddande barriär mot skador.

Utan en ordentlig fuktbarriär kan konsekvenserna bli betydande och kostsamma. Vattenskador är en av de främsta orsakerna till egendomsskador varje år, och utan en ordentlig barriär på plats är badrum särskilt känsliga för denna typ av skador. Lyckligtvis har modern designteknik lett till en minskning av vattenskador i badrum, både i antal och proportion.

I dag är det vanligare att kök drabbas av vattenskador än våtrum. Men även med dessa framsteg är det viktigt att komma ihåg vikten av en korrekt utformad fuktspärr i alla badrum för att förhindra kostsamma reparationer längre fram.

När du gör ditt badrum vattentätt varierar priset naturligtvis beroende på vilket material du väljer till tätskiktet. Räkna med att betala minst 200-600 kr/kvm för materialet. Men andra saker som torktid, underlag etc. kommer också att påverka priset.

Varför ska man täcka hela golvet? Se till att beräkna den totala kvadratmeterytan genom att lägga till väggarnas yta (kvm) och golvets yta (kvm). När du har den siffran kan du beräkna priset per kvadratmeter för tätskiktet beroende på vilket system du väljer.  

Glöm inte att det faktum att du väljer ett dyrare system inte betyder att det nödvändigtvis är bättre. Olika projekt kräver olika lösningar, så se till att göra din forskning innan du bestämmer dig för vilket tätskiktssystem som är rätt för ditt badrum.

Vanliga tätskikt

 • Våtrumsskiva – skyddar ytor från vattenskador och kan användas för att skapa en mängd olika utseenden, inklusive kakel, marmor och granit.
 • Vätskebaserat tätskikt – kan appliceras på en mängd olika sätt för att passa dina behov – det är bara att rulla, pensla eller spraya på!
 • Plastmatta/våtrumsmatta – placeras under plattorna och fungerar i vissa fall som ett skyddande ytskikt.
 • Tätskiktsfolie – ett vattentätt och ångbeständigt membran som installeras under kakelplattor för att förhindra vattenskador.
 • Kakel av vattentäta väggplattor – en väggskiva med fabriksmonterad vattentätning – skydda ditt kakelarbete utan att misslyckas!

Lämna en kommentar