Vad är tändtråd och hur fungerar den?

Vet du vad en tändtråd är? Om inte, oroa dig inte, du är inte ensam. Många människor vet inte vad den här typen av ledning gör eller hur den fungerar. I den här artikeln kommer vi att diskutera grunderna för en tändtråd och förklara hur den fungerar.

Tändtråden är ledaren som går från strömbrytaren till lampan. Olika färger används för att skilja mellan fasledare och tändtråd. På så sätt kan du se om en ledare kommer från en gruppsäkring (fasledare) eller en strömställare i en kopplingsdosa.

Tändtråd kan beskrivas som bruten fas. Den kan till exempel gå mellan andra delar än just strömbrytare. Kan ha färger som svart, grå, orange, vit.

Orange, vitt och grått är de vanligaste färgerna som används för tändtråd. Det är tillåtet att använda blå ledare som tändtråd under särskilda omständigheter.

Är tändtråd fas?

Den ”inkommande” kabeln kallas fas, och kabeln som går från strömbrytaren till lampans uttag är tändkabeln. Lampans uttag ska också vara jordat och ha en nolla. Vid en trappkoppling finns det en inkommande fas till en av brytarna.

Hur ska man mäta tändtråd?

Den mest grundläggande metoden är att kontrollera spänningen (VAC) mellan noll (eller skyddsjord) och fas. Om du har en strömförsörjning på 230-240 V kan du slå på strömbrytaren och se var spänningen finns i olika lägen.

Tändtråd
Tändtråd

Om du inte har någon nollpunkt att mäta mot kan du ta reda på strömmen genom att mäta kabeln. Denna metod fungerar dock endast om det finns en annan lampa närvarande.

Hur bör man koppla tändtråd?

Tändkabeln börjar från strömbrytaren och slutar vid kopplingsdosan. I kopplingsdosan ansluter du tändkabeln till den bruna fasledaren som går ut för att driva lampan.

Inkoppling av sparkoppling.

Får man använda blå som tändtråd?

I lagen om elinstallationer SS 436 40 00 anges i underavsnitt 514.3.1.Z1 att neutralledare ska vara blå. Enligt 514.3.Z4 kan andra ledare i vissa tillämpningar ha en blå färgbeteckning. Men detta gäller endast när förväxling inte är möjlig och det inte finns någon neutral ledare. Skyddsledare kan inte vara annat än gröngula.

Lämna en kommentar